Loader

Uygulamalı Davranış Analizine Dayalı Öğretim Teknikleri

Uygulamalı Davranış Analizine Dayalı Öğretim Teknikleri

-Ayrık Denemelerle Öğretim(ADÖ)
-Pekiştirme
-Tepki İpuçları ile Öğretim
Prof. Dr. Sezgin VURAN - Anadolu Üniversitesi

KURUMSAL EĞİTİMLER