Loader

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Erken çocukluk; kişilik, bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve fiziksel alanlardaki gelişimin en hızlı olduğu, doğumdan 6 yaşına kadar olan süreci kapsar. Bu gelişimler çocuğun tüm hayatı boyunca etkili olacağından, erken çocukluk döneminde verilecek eğitimin önemi tartışılmazdır. Ayrıca, bu aşamada çocuklar çevreden ve çevrelerinden etkilenir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, olumsuz erken çocukluk dönemi ortamlarının etkilerinin bir ömür boyu sürdüğünü göstermektedir. Bu da, erken çocuklukta, çocukların gelişimine uygun olan ortamların ve desteklerin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

Bazı çocuklar genetik, bazı çocuklar doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan problemler, bazı çocuklarda çevresel uyaranların eksikliği nedeniyle gelişimsel gerilik yaşarlar. Gelişimsel risk taşıyan çocuklara gerekli eğitim ve destek sağlanmazsa gelişimleri gecikir ve yaşıtları ile arasında farklar ortaya çıkar. Bu farkı en aza indirgemek ve gelişim aşamalarını tamamlamak için ‘’erken çocuklukta özel eğitim’’ önem kazanmıştır.

Erken çocuklukta özel eğitim; 0-6 yaş arasında gelişim yetersizliği olan ya da gelişimi risk altında bulunan ve okul yaşına geldiğinde özel eğitime ihtiyaç duyacağı muhtemel olan çocuklar ile bu çocukların ailelerine gereksinimleri doğrultusunda verilecek uzman destekli eğitim hizmetleridir.

Erken müdahalenin amacı; gelişimi risk altında olan çocukların bilişsel, sosyal duygusal, psikomotor, özbakım ve dil gelişimi alanlarına en erken dönemde müdahale etmektir. Down Sendromu, Otizm Spektrum Bozukluğu, Dil Konuşma Geriliği, Gelişimsel Gerilik, Görme, İşitme yetersizlikleri sebebi ile gerilik yaşayan çocuklara uygun eğitim programları ve sistemli bir öğretim ile yaşıtlarının öğrendiği birçok beceri öğretilebilir. Uzmanlar tarafından gelişim aşamalarının sistematik olarak takip edildiği erken müdahale programlarında bilimsel dayanaklı davranışçı ve etkileşim temelli programlar uygulanır. Anahtar kişi ‘’aile’’dir. Ailenin eğitime aktif olarak katılması planlanır. Ailenin çocukları ile etkili iletişime girmeyi ve çocuklarının öğrendikleri becerileri günlük rutinlerine nasıl aktaracakları planlanır ve uygulamalı olarak gösterilir.

Özel gereksinimli çocuklarımızın bağımsız yaşam becerilerini en üst düzeye çıkarmak ve toplumla bütünleşmesini sağlamak için ‘’daha çok hayata erken dokunmak gerekir.’’

Erken müdahale eğitim programları;

  • Küçük Adımlar Erken Müdahale Programı
  • Portage Erken Müdahale Programı
  • Eteçom
  • UDA
  • Oçidep
  • Floortime

KURUMSAL EĞİTİMLER