Loader

Özel Eğitim Ve Spor

Özel Eğitim Ve Spor

Çağımızın modern, monoton günlük yaşamı içinde fiziksel kapasitemizin kullanılabilmesi ve kişinin anatomik, fizyolojik ve psikolojik yönden sağlıklı olabilmesi için spor iyi bir araçtır. Özel Eğitime ihtiyacı olan kişiler için ise; spor, öncelikle topluma adaptasyonlarını gerçekleştirmek ve kendi kendine yetebilme duygusunu ortaya çıkarmak için reaktif bir etkinliktir.

Bu çerçevede düşünülüğünde, beden eğitimi uygulamaları özel gerekainimli bireyler için en etkili fiziksel aktivite yöntemlerinden biridir. Özellikle çocuk yaştaki özel gereksinimli bireylerin, bilişsel gelişimi için çok değerlidir. Bu uygulamalardaki beceriler, ilk etapta öğrenme üzerine odaklanmayı sağlarken, daha sonra kendi ve rakip davranışlarını fark etme ve kurallara uyma- uygulama aşamasına doğru geçiş yapmayı sağlamaktadır. Yaratıcı düşünce ve yaratıcı potansiyelini geliştirebilen çocuk, çevresindeki dünyanın daha kolay farkına varabilir ve böylece daha ilgili, konuşmacı ve arkadaş canlısı olabilmektedir. Ayrıca; etkinlik içerisindeki aktiviteler sayesinde, hareket edebilme yeteneğini ve kaslarını kullanabilmeyi de önemli ölçüde geliştirebilmektedir.

Spor yapmanın bu olumlu etkileri göz önüne alındığında, özel gereksinimli bireylerin düzenli ve sürekli olarak fiziksel aktivitelere katılımları sağlanmalıdır. Bu aktiviteler; oyun, dans, düzenli beden eğitimi ve spor faaliyetleri olduğu gibi, takım veya bireysel spor dalları olarak da sıralanabilir. Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte spor türleri belirlenerek, ilgili alanlardan mezun olmuş uzmanlar gözetiminde, gerekli durumlarda bireyin doktoru, fizyoterapisti ve psikolojik danışmanı ile eşgüdümlü hareket ederek, ailelerin de aktif katılımı sağlanmalıdır.

KURUMSAL EĞİTİMLER